THEATER DE SPEELDOOS BAARN • verrassend • inspirerend • verbindend

Theater de Speeldoos Baarn prijst zich erg gelukkig met de particulieren en bedrijven die ons financieel ondersteunen. Het blijft iedere keer weer een uitdaging om het financiële plaatje rond te krijgen. Om onze werkzaamheden op de huidige wijze te kunnen blijven voortzetten zijn wij continu op zoek naar de steun van sponsors, maar ook die van vrijwilligers. Wilt u ons daarin steunen?

Fiscaal voordelig schenken

Stichting de Speeldoos is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat kan voor u als schenker bijzonder gunstige gevolgen hebben!

Vanaf 2012 is de Geefwet van kracht, een extra stimulans om te schenken aan culturele instellingen, zoals ons theater. De schenker mag de gift bij de belastingaangifte verhogen met 25% en geniet daardoor belastingvoordeel over een hoger bedrag dan de oorspronkelijke gift. Méér schenken kost dus minder omdat de overheid een stuk meebetaalt!

Periodieke gift aan een Culturele ANBI
Bij giften aan een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften. Voor een periodieke gift geldt geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag. 

Uw gift is een periodieke gift als:
• u de gift hebt laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst (een notariële akte is sinds 1 januari 2014 niet meer nodig)
• u minstens 1 keer per jaar bedragen overmaakt naar de ANBI die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
• deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
• de ANBI u geen tegenprestatie levert voor de gift

Voorbeeldberekening:
U geeft 5 jaar lang jaarlijks € 500 aan Theater de Speeldoos Baarn via een overeenkomst. Door de tijdelijke regeling mag u deze aftrekpost met 25% verhogen.
Als u in het hoogste belastingtarief zit, dan krijgt u in 2014 terug: 52% van (€ 500 plus 25% is) € 625 is € 325. 
U gaf € 500 maar het kost u dus maar: € 500 - € 325 = € 175.

Bereken uw voordeel van periodiek schenken met een schriftelijke overeenkomst.
Overeenkomst tot Periodieke schenking Vriend! (vanaf € 150 per jaar)
Overeenkomst tot Periodieke schenking Culturele Kring (vanaf € 250 per jaar)
Overeenkomst tot Periodieke schenking Culturele Ambassadeurs (vanaf € 2.500 per jaar)

Overeenkomst tot periodieke schenking

Via de schriftelijke schenkingsovereenkomst is het mogelijk periodieke giften -  die via een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en ontvangende partij worden vastgelegd - fiscaal aftrekbaar te maken, zonder tussenkomst van een notaris. Deze gift is altijd aftrekbaar en er geldt geen minimum bedrag. Ook is er geen maximum gesteld aan de aftrekbaarheid van de gift. Hiermee ligt het fiscale voordeel al snel tussen de 42% en 52% (afhankelijk van uw inkomen en leeftijd).

De onderhandse schenkingsovereenkomst geldt voor een periode van minimaal vijf jaar, waarin u aangeeft welk vast bedrag u jaarlijks overmaakt. U bepaalt of u dit bedrag per jaar laat incasseren of zelf overmaakt. De schenkingsovereenkomst eindigt zonder fiscale gevolgen als de schenker arbeidsongeschikt, onvrijwillig werkloos raakt, komt te overlijden of als Stichting de Speeldoos haar ANBI status verliest.

Interesse?
Heeft u interesse? Dank u wel!
Hier kunt u de schenkingsovereenkomsten voor onze Culturele Kring (vanaf € 250 per jaar) of de Culturele Ambassadeurs (vanaf € 2.500 per jaar) direct downloaden.

Vragen?
Onze Culturele ANBI status kunt u hier controleren. 
Meer informatie over onze organisatie ('Stichting de Speeldoos') vindt u hier.
Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de fiscale voordelen van schenken aan een Culturele ANBI.
Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen. Bel op werkdagen (035) 542 08 47 en vraag naar Bernadette Koops of Tom van der Poel.

DSC 0071 Tom van der Poel 400x250
Tom van der Poel | Directeur

Speeldoosbaarn.nl gebruikt cookies om de website zo klantvriendelijk mogelijk te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u met deze Cookies