THEATER DE SPEELDOOS BAARN • verrassend • inspirerend • verbindend
  • Home
  • Privacy statement

Privacy Statement

Theater de Speeldoos Baarn respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens vinden wij een belangrijke zaak. De Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens die door onze gasten aan ons zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
 
Doel van de gegevensverwerking
Theater de Speeldoos Baarn verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Theater de Speeldoos Baarn kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van Theater de Speeldoos Baarn afnemen en van abonnees op de Theater de Speeldoos Baarn nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "gast(en)") voor de volgende doeleinden:
• om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
• voor direct marketing activiteiten per post of per e-mail (nieuwsbrief) van Theater de Speeldoos Baarn, in het bijzonder om gast te kunnen informeren over Theater de Speeldoos Baarn, de voorstellingen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gast af te stemmen;
• voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Theater de Speeldoos Baarn verzamelt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden. Wij administreren de volgende persoonsgegevens van onze gasten in ons kassasysteem, Active Tickets:
naam: om persoonlijk met u te kunnen communiceren
e-mailadres: om u e-tickets toe te kunnen zenden. Ook berichten wij u per e-mail over eventuele castwijzigingen. Daarnaast zenden wij u onze nieuwsbrief per e-mail, mits u zich via ‘opt-in’ aangemeld heeft voor onze nieuwsbief.
telefoonnummer: om u telefonisch op de hoogte te kunnen stellen van eventuele annuleringen
bankrekeningnummer (in enkele gevallen): wij gebruiken bankrekeningnummers voor de automatische incasso van het lidmaatschap van Vrienden van ons theater. In geval van een geannuleerde voorstelling vragen wij aan bezoekers die hun kaarten aan de kassa gekocht hebben om hun bankrekening aan ons door te geven om het bedrag van de gekochte kaarten terug te kunnen storten. Dat geldt niet voor via onze website aangeschafte kaarten. Dan wordt het verschuldigde bedrag via het betaalplatform (Buckaroo) teruggestort en worden bankgegevens niet in Active Tickets bewaard. Bankgegevens die wel opgeslagen zijn in Active Tickets, zijn alleen benaderbaar door bevoegde personen met wachtwoord. Deze wachtwoorden zijn alleen versleuteld opgeslagen door middel van een hashing-techniek op basis van een daarvoor geschikt algoritme behorend tot de RSA Laboratories Public-Key Cryptography Standards (PKCS). Alle of enkele van uw persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers bij de volgende subverwerkers.

Theater de Speeldoos Baarn werkt met de volgende (sub)verwerkers
• Active Tickets (kassasysteem)
In Active Tickets staan uw persoonsgegevens opgeslagen (geslacht, naw-gegevens, e-mailadres en eventueel uw bankrekeningnummer).
o Active tickets werkt met de volgende subverwerkers: Microsoft Azure, Inc. (hosting van klantdatabase), Amazon Web Services, Inc (hosting van database back-up) en SendGrid, Inc (mailplatform voor verzending e-tickets)
• Buckaroo (betaalplatform)
U rekent de door u bestelde kaarten af via het beveiligde platform van Buckaroo. Buckaroo is PCI-compliant. De uitwisseling van noodzakelijke persoonsgegevens tussen Active Tickets en Buckaroo vindt alleen versleuteld plaats.
• Eagerly Internet (nieuwsbrief module)
In het systeem van Eagerly Internet staan uitsluitend de e-mailadressen van personen die zich aangemeld hebben voor de nieuwsbrief.
o Eagerly Internet werkt met de volgende subverwerkers: Realhosting, Amazon Web Services, SparkPost, ManageWP, Dropbox en Google
• Seytec Webdevelopment (joomla; cms website)
In joomla worden namen en e-mailadressen van personen verzameld die online formulieren invullen, bijvoorbeeld ten behoeve van vriendenlidmaatschap. Iedere zes maanden worden deze gegevens uit joomla verwijderd. De website speeldoosbaarn.nl wordt gehost op een beveiligde server binnen de EU; een back-up wordt zes maanden bewaard bij Seytec Webdevelopment in Baarn.
o Seytec Webdevelopment werkt met de volgende subverwerker: Hetzner Online GmbH
• De Drukkerij
Ten behoeve van de verzending van drukwerk stuurt Theater de Speeldoos Baarn op gezette tijden naw-gegevens van boekers die o.b.v. bepaalde criteria recht hebben op het theaterdrukwerk naar deze drukker. De adressen worden op een adresdrager geprint t.b.v. de verzending. Na verzending worden deze bestanden direct door De Drukkerij verwijderd.
• RM Netherlands BV (postverwerker)
Ten behoeve van de verzending van drukwerk stuurt Theater de Speeldoos Baarn op gezette tijden naw-gegevens van boekers die o.b.v. bepaalde criteria recht hebben op het theaterdrukwerk naar dit verzendhuis. Deze organisatie verrijkt het adresbestand met een barcode ten behoeve van de postverzending. Zes maanden na verzending vernietigt Royal Mail deze adresbestanden.

Met bovengenoemde verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten, of worden binnenkort afgesloten, om uw privacy maximaal te kunnen waarborgen.

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Doorgifte aan derden
Theater de Speeldoos Baarn verstrekt verzamelde gegevens nooit aan derden, tenzij het theater de kaartverkoop voor een derde partij verzorgt. In dat geval zal het theater alleen de relevante klantgegevens aan de partij verstrekken voor wie het de kaartverkoop verzorgt. Buiten deze uitzondering worden persoonsgegevens niet aan derden verstrekt; niet binnen maar ook niet buiten de EU.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd en worden transactiegegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Gegevens van klanten die hebben aangegeven nieuwsbrieven van ons theater te willen ontvangen, worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Account aanmaken - Toestemming AVG (opt-in)
Bij het aanmaken van een account op onze website vragen wij u expliciet om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van ticketing doeleinden. Vanuit de AVG zijn wij u ook verplicht u kennis te laten nemen van dit privacy statement evenals akkoord te vragen op die van ons betaalplatform (Buckaroo). Deze toestemming dient u eenmalig te geven. Zonder deze toestemming is het helaas niet mogelijk om een account aan te maken en als gevolg daarvan kaarten via deze website te bestellen. Indien u jonger bent dan 16 jaar en een account aan wilt maken, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Voor publiek onder 16 jaar zijn strengere eisen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor ons als verwerkingsverantwoordelijke.

Intrekken van uw AVG-toestemming (opt-out)
U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde weer intrekken door uw account te verwijderen. Dat betekent wel dat u geen kaarten meer kunt bestellen en afrekenen via speeldoosbaarn.nl. Indien u theater- of filmkaarten wilt bestellen zonder account is dit alleen mogelijk aan de kassa via een zogenaamde snelle registratie. Uw persoonsgegevens worden dan slechts tijdelijk bewaard totdat de transactie volledig is afgerond en worden verwijderd na de datum van de door u bezochte voorstelling. Omdat er bij deze manier van bestellen geen account wordt aangemaakt, is het niet mogelijk om zelf uw bestelhistorie in te zien, ook niet na de betreffende voorstelling. Indien u zich af wilt melden voor de e-mailnieuwsbrief, kan dit door onderaan de nieuwsbrief op afmelden? te klikken. Ook is het mogelijk de ontvangst van de nieuwsbrief uit te vinken in uw eigen account op speeldoosbaarn.nl. 

Account
U kunt uw account te allen tijde inzien met uw e-mailadres en het door u aangemaakte wachtwoord. Via onze website kunt u zelf uw accountgegevens bewerken of verwijderen. U kunt ook uw bestelhistorie inzien.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
Door in te loggen op uw account kunt u zelf uw gegevens aanpassen of desgewenst verwijderen. U kunt via uw account ook uw bestelhistorie inzien. Indien u uw account uit Active Tickets verwijdert of daartoe een verzoek bij ons indient, blijft uw account nog max. 30 dagen in de back-up van AT bewaard (bij Amazon Web Services, Inc.). Uw persoonsgegevens worden wel direct uit Active Tickets verwijderd en uw transactiegegevens worden geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Wilt u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens?
Heeft u geen account aangemaakt op onze website of lukt het u niet uw eigen gegevens in te zien, dan kunt u een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die bij ons geadministreerd zijn. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of vindt u het niet wenselijk dat zij worden verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen via theaterkassa@speeldoosbaarn.nl

Online kaarten bestellen
Onze internetverbinding is beveiligd met SSL (Secure Sockets Layer). Dit is een methode om gegevens tussen u als bezoeker en onze website (server) veilig te verzenden. Dit betekent dat u op een veilige manier uw bestelde kaarten kunt afrekenen.

E-mail / nieuwsbrief (dubbele opt-in)
Via een elektronisch formulier op de website van Theater de Speeldoos Baarn kunt u zich aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Bevestiging hiervan geschiedt d.m.v. een dubbele opt-in, d.w.z. dat u als abonnee van de nieuwsbrief na de inschrijving via de website deze inschrijving nogmaals dient te bevestigen via een klik op een unieke link in een activatie-email. Via e-mail (via een nieuwsbrief) ontvangt u dan voortaan informatie over de voorstellingen waarvoor Theater de Speeldoos Baarn kaarten verkoopt, eventuele andere producten en diensten van Theater de Speeldoos Baarn en eventuele tips van activiteiten buiten ons theater. Indien u ervoor kiest geen gebruik te maken van deze ‘opt-in’ mogelijkheid, ontvangt u van Theater de Speeldoos Baarn geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht (wijziging van aanvangstijd, castwissel, afgelasting etc.).

Afmelden nieuwsbrief
Iedere keer dat wij onze nieuwsbrief abonnees per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt men via een afmeldlink de mogelijkheid geboden te worden verwijderd uit het bestand dat Theater de Speeldoos Baarn gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. Dit kan door onderaan de nieuwsbrief op afmelden? te klikken. Ook is het mogelijk de ontvangst van de nieuwsbrief uit te vinken in het eigen account op speeldoosbaarn.nl. Indien dit niet lukt, stuur een e-mail naar theaterkassa@speeldoosbaarn.nl.
 
Cookies
Theater de Speeldoos Baarn maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van haar website te optimaliseren. De website speeldoosbaarn.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een browser op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren omdat eerder bezochte websites u al ‘kennen’. Zo blijft u bijvoorbeeld na het afsluiten van uw browser ingelogd op speeldoosbaarn.nl totdat u onder MIJN ACCOUNT uitlogt.

Theater de Speeldoos maakt ook gebruik van cookies om website surfgedrag te kunnen monitoren in Google Analytics. In dit kader kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

Beveiliging tegen datalekken
Theater de Speeldoos Baarn heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden. Onze medewerkers die in aanraking komen met persoonsgegevens gaan daar vertrouwelijk mee om. De systemen waarin wij persoonsgegevens opslaan zijn beveiligd met wachtwoorden. Datzelfde geldt voor de inlog per computer. Wachtwoorden worden hier iedere 5 weken verplicht aangepast.

Copyrights
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Theater de Speeldoos Baarn. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van Theater de Speeldoos Baarn worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater de Speeldoos Baarn. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Merkrechten
Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van voorstellingen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van de voorstelling, bij Theater de Speeldoos Baarn, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater de Speeldoos Baarn.

Foto- en videomateriaal
Tijdens voorstellingen of evenementen in en buiten ons theater wordt op sommige momenten foto- en videomateriaal gemaakt. Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. Bij het publiceren van herkenbare foto’s op onze online kanalen en eventueel in ons drukwerk zullen we een redelijke inspanning doen om hier op voorhand toestemming voor te vragen. Indien dat niet gelukt is, zal ons theater adequaat omgaan met eventuele klachten en verzoeken tot verwijdering. Indien u een redelijk privacybelang heeft zich tegen publicatie te verzetten, neemt u dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Het vastleggen van beelden d.m.v. camera’s in en rond het pand hebben als doel criminaliteitsbestrijding. De camerabeelden aan de buitenkant van het pand worden een week bewaard, daarna worden ze overschreven door nieuwe opnames.

Wijzigen privacy statement
Dit privacystatement kan door Theater de Speeldoos Baarn worden aangepast zonder dat de gast daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Theater de Speeldoos Baarn.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u een klacht hebben hoe Theater de Speeldoos omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. I: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl; T: 088 - 1805 250.

Contact verwerkingsverantwoordelijke
Voor vragen over het privacybeleid van Theater de Speeldoos Baarn en in verband met de verwerking door Theater de Speeldoos Baarn van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot:

Theater de Speeldoos Baarn
D. de Bruijn
Rembrandtlaan 35
3741 TA Baarn
d.debruijn@speeldoosbaarn.nl

Versie 21 juni 2019

---------------------------------------------

Volg Theater de Speeldoos Baarn op:
• Facebook
Instagram
• Twitter
• Youtube

 

 

Speeldoosbaarn.nl gebruikt cookies om de website zo klantvriendelijk mogelijk te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u met deze Cookies