THEATER DE SPEELDOOS BAARN • verrassend • inspirerend • verbindend
  • Home
  • Privacy statement

Privacy statement

Theater de Speeldoos Baarn respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens vinden wij een belangrijke zaak. Gegevens die door onze gasten aan ons zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn uw naam, geslacht, uw naw-gegevens (naam-adres-woonplaats), uw telefoonnummer en uw e-mailadres. De persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.
 
Doel van de gegevensverwerking
Theater de Speeldoos Baarn verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Theater de Speeldoos Baarn kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van Theater de Speeldoos Baarn afnemen, van bezoekers van de Theater de Speeldoos Baarn website en van abonnees op de Theater de Speeldoos Baarn nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "gast(en)") voor de volgende doeleinden:
• om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
• voor direct marketing activiteiten van Theater de Speeldoos Baarn, in het bijzonder om gast te kunnen informeren over Theater de Speeldoos Baarn, de voorstellingen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gast af te stemmen;
• om de nieuwsbrief van Theater de Speeldoos Baarn toe te kunnen sturen aan gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;
• voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
• om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Theater de Speeldoos Baarn van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mail
Onder meer bij het bestellen van kaarten of reservering via de website vult u zelf uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van Theater de Speeldoos Baarn, en wordt u via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat u via e-mail (via een nieuwsbrief) informatie van Theater de Speeldoos Baarn wilt ontvangen over Theater de Speeldoos Baarn, de voorstellingen waarvoor Theater de Speeldoos Baarn kaarten verkoopt en de (andere) producten en diensten van Theater de Speeldoos Baarn en eventuele tips van activiteiten buiten ons theater. Indien u ervoor kiest geen gebruik te maken van deze “opt-in” mogelijkheid, ontvangt u van Theater de Speeldoos Baarn geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht (wijziging van aanvangstijd, cast-wissel, afgelasting etc.).
 
Afmelden nieuwsbrief
Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat Theater de Speeldoos Baarn gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. U kunt zich ook te allen tijde afmelden in uw eigen account op onze website. Als dat niet lukt, kunt u een e-mail naar theaterkassa@speeldoosbaarn.nl sturen.
 
Bewaren gegevens
Theater de Speeldoos Baarn respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Beveiliging
Theater de Speeldoos Baarn heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Cookies
Theater de Speeldoos Baarn maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. De website www.speeldoosbaarn.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en de bezoekersaantallen te monitoren d.m.v. Google Analytics. Theater de Speeldoos gebruikt deze data alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres.

Contact
Voor vragen over het privacybeleid van Theater de Speeldoos Baarn en in verband met de verwerking door Theater de Speeldoos Baarn van uw gegevens, kunt u zich richten tot:

Theater de Speeldoos Baarn
Afdeling publiciteit
Rembrandtlaan 35
3741 TA Baarn

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.
 
Copyrights
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Theater de Speeldoos Baarn. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van Theater de Speeldoos Baarn worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater de Speeldoos Baarn. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Merkrechten
Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van voorstellingen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van de voorstelling, bij Theater de Speeldoos Baarn, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater de Speeldoos Baarn.

Wijzigen statement
Dit privacystatement kan door Theater de Speeldoos Baarn worden aangepast zonder dat de gast daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Theater de Speeldoos Baarn.

Theater de Speeldoos Baarn
Rembrandtlaan 35
3741 TA Baarn

Volg Theater de Speeldoos Baarn op:
• Facebook
• Twitter

Speeldoosbaarn.nl gebruikt cookies om de website zo klantvriendelijk mogelijk te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u met deze Cookies