THEATER DE SPEELDOOS BAARN • verrassend • inspirerend • verbindend
  • Home
  • Privacy statement

Privacy Statement

Theater de Speeldoos Baarn respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens vinden wij een belangrijke zaak. De Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel en rechtsgrond van de gegevensverwerking

Theater de Speeldoos Baarn verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Theater de Speeldoos Baarn kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van ons theater afnemen en van abonnees op onze nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "gast(en)") voor de volgende doeleinden:
• om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
• voor direct marketing activiteiten per post of per e-mail (nieuwsbrief) van Theater de Speeldoos Baarn
• voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Dit zijn de gegevens die wij van ons publiek verzamelen - deels verplicht, deels op vrijwillige basis - met de daarbij behorende rechtsgrond:

 GEGEVENS  DOEL   RECHTSGROND 
 Naam  Communicatie
 Tenaamstelling tickets 
 Uitvoering overeenkomst 
 Uitvoering overeenkomst
 Telefoonnummer   Communicatie in geval van late annulering voorstelling  Uitvoering overeenkomst
 E-mailadres   Verzenden tickets
 Informeren castwissels
 Nieuwsbrief versturen

 Uitvoering overeenkomt
 Toestemming
 Toestemming

 IBAN   Administreren van de verkoop in geval van betaling per bank   Wettelijke verplichting
 Adres (niet verplicht)

 Communicatie per post
 Toesturen van facturen per post

 Toestemming
 Toestemming
 Geslacht (niet verplicht)  Persoonlijke communicatie   Toestemming
 Geboortedatum (niet verplicht)   Analyse en segmentatie   Toestemming

Uitwisseling van gegevens met derden

(Sub)verwerkers
Theater de Speeldoos Baarn werkt met een aantal (sub)verwerkers waarmee noodzakelijke gegevens worden uitgewisseld. Dit gebeurt voor de volgende doeleinden: kaartverkoop en automatische incasso van Vriendenlidmaatschapsbedragen (financiële administratie), versturen van nieuwsbrieven (per e-mail), versturen van theaterdrukwerk (per post), en online aanmeldingen voor bepaalde marketingcampagnes (website).

Deze subverwerkers zijn op twee na allemaal in de EU gevestigd. De partijen die buiten de EU gevestigd zijn bieden voldoende technische en contractuele waarborgen voor een passend beveiligingsniveau conform de richtlijnen in de AVG. Met alle (sub)verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten, om uw privacy maximaal te kunnen waarborgen. Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Derden
Theater de Speeldoos Baarn verstrekt verzamelde gegevens niet aan derden, tenzij het theater de kaartverkoop voor een derde partij verzorgt. In dat geval zal het theater alleen de relevante klantgegevens (namen en e-mailadressen) aan de partij verstrekken voor wie het de kaartverkoop verzorgt vanwege de grondslag ‘uitvoeren van de overeenkomst’.

Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij inactieve accounts hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar. M.a.w. indien een bezoeker gedurende 5 jaar geen theater- of filmkaarten heeft gekocht of anderszins een product of dienst van ons theater heeft afgenomen, worden de persoonsgegevens verwijderd en worden transactiegegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Uit intern onderzoek blijkt dat inactieve klanten regelmatig weer actief worden binnen deze termijn van 5 jaar. Persoonsgegevens zoals naam en IBAN blijven maximaal de wettelijke termijn van 7 jaar in onze financiële administratie.

Foto- en videomateriaal

Tijdens voorstellingen of evenementen in en buiten ons theater wordt op sommige momenten foto- en videomateriaal gemaakt. Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. Bij het publiceren van herkenbare foto’s op onze online kanalen en eventueel in ons drukwerk zullen we een redelijke inspanning doen om hier op voorhand toestemming voor te vragen. Indien dat niet gelukt is, zal ons theater adequaat omgaan met eventuele klachten en verzoeken tot verwijdering. Indien u een redelijk privacybelang heeft zich tegen publicatie te verzetten, neemt u dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Het vastleggen van beelden d.m.v. camera’s in en rond het pand hebben als doel criminaliteitsbestrijding/beveiliging vanwege de rechtsgrond gerechtvaardigd belang. De camerabeelden aan de buitenkant van het pand worden een week bewaard, daarna worden ze overschreven door nieuwe opnames. In geval van incidenten worden deze beelden alleen door directie en/of een medewerker bekeken; niet door vrijwilligers.

Cookies

De website speeldoosbaarn.nl plaatst functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een browser op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren omdat onze website u al ‘kent’. Zo blijft u bijvoorbeeld na het afsluiten van uw browser ingelogd op speeldoosbaarn.nl totdat u onder MIJN ACCOUNT uitlogt. Andere partijen hebben geen toegang tot de gegevens die door deze cookies worden verzameld.

Theater de Speeldoos maakt ook gebruik van analytische cookies om website surfgedrag te kunnen monitoren in Google Analytics. Dit gebeurt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website, maar wel geanonimiseerd.

U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

Privacyrechten

Recht op inzage, correctie en vergetelheid
U kunt uw account te allen tijde inzien met uw e-mailadres en het door u aangemaakte wachtwoord. Via onze website kunt u zelf uw accountgegevens bewerken of verwijderen. U kunt ook uw bestelhistorie inzien. Indien u uw account verwijdert of daartoe een verzoek bij ons indient, blijft uw account nog max. 30 dagen in een back-up bewaard. Uw persoonsgegevens worden wel direct uit Active Tickets verwijderd en uw transactiegegevens worden geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Dataportabiliteit
U kunt te allen tijde een overzicht opvragen van uw persoonsgegevens die bij ons geadministreerd zijn. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of vindt u het niet wenselijk dat zij worden verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen via theaterkassa@speeldoosbaarn.nl. U kunt gewenste wijzigingen ook zelf aanpassen in het eventueel door u aangemaakte account met uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u een klacht hebben hoe Theater de Speeldoos omgaat met uw persoonsgegevens neemt u dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke van ons theater. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan. Bent u niet tevreden over de klachtafhandeling, dan kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. I: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl; T: 088 - 1805 250.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door Theater de Speeldoos Baarn worden aangepast zonder dat de gast daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Theater de Speeldoos Baarn.

Contact

Voor vragen over het privacybeleid van Theater de Speeldoos Baarn kunt u zich richten tot de verwerkingsverantwoordelijke:

Theater de Speeldoos Baarn
D. de Bruijn
Rembrandtlaan 35
3741 TA Baarn
E: d.debruijn@speeldoosbaarn.nl
T: 035 - 240 02 04

Versie februari 2020

---------------------------------------------

Volg Theater de Speeldoos Baarn op:
• Facebook
Instagram
• Twitter
• Youtube

 

 

Speeldoosbaarn.nl gebruikt cookies om de website zo klantvriendelijk mogelijk te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u met deze Cookies